top of page

Fuglehjelpens

nettsider

Fuglehjelpen Oslo

 

 Vi leverer mus og annet fôr til Fuglehjelpen når de har behov for det. 
Fuglehjelpen gjør en uvurderlig innsats for Østlandets bevingede og fortjener oppmerksomhet 
og støtte. Det er pr nå ikke så mange instanser som tar seg av skadede fugler, selv om behovet helt klart er tilstede. 
Ønsker du å støtte Fuglehjelpen, det er sårt tiltrengt, kan du gjøre følgende

 

Bli medlem!

Send din kontaktinfo til

info@fuglehjelpen.no

og du vil få velkomstinfo i posten!

Medlemsskap koster kr. 250,- i året. 400,- for familie.

 

eller

 

Støtt med et engangsbeløp! Kontoinformasjon finner du nederst på nettsidene.

 

 

 

 

 

Fuglehjelpen skriver om seg selv; 

Fuglehjelpen er en idealistisk organisasjon med fokus på vern av fugl. Kompetanseområdene strekker seg fra praktisk rådgivning på telefon, henting av skadet fugl, levering til veterinær, rehabilitering og ringmerking. Fuglehjelpen er også kyndige i behandling av katastroferammet fugl (oljeskader - fuglevasking etter svensk modell) og human bestandsregulering (duetårn). Fuglehjelpen overvåker de biotopiske forholdene til fugl og, ikke minst, driver holdningsskapende arbeid.

 

 

bottom of page