top of page

Mange får en ny sjanse hos oss

 

Pr 15 august 2017 ble det tillatt å holde 19 arter reptiler, den såkalte postivlisten. Link til positivlisten og øvrig viktig info om den delvise legaliseringen finner du nederst på denne siden. 

Vi håper dette vil påvirke dyrevelferden i positiv retning, nå som reptileiere fritt kan oppsøke veterinær ved behov. I tillegg vil vi nå slippe å se at mange friske dyr blir avlivet grunnet beslag. Bare det sistnevnte er grunn nok til jubel!

Det er mange som har latt fascinasjon og interresse vinne og likevel har valgt å skaffe seg en vekselvarm venn eller flere. Hvert år har mange dyr blitt beslaglagt av politi og Mattilsyn og eierne bøtelagt for ulovlig dyrehold. De beslaglagte dyrene havner i et slags limbo, de er papirløse og kan ikke eksporteres til andre land der de er lovlige, og blir derfor i mange tilfeller avlivet.
En sjelden gang blir også dyr funnet ute eller på vidvanke i bygninger.

I de aller fleste tilfeller forsøker Mattilsynet å omplassere dyrene i landets godkjente dyreparker fremfor å avlive.

Vi har en god dialog med Mattilsynet og så langt det lar seg gjøre tar vi imot beslaglagte dyr og gir dem en ny sjans. I noen tilfeller må vi si nei, vi kan ikke ta imot mer enn vi forsvarlig har plass til. Det er ikke noe vi tar lett på, men vi tar heller ikke lett på det ansvaret det er å holde eksotiske dyr. 

Det er viktig å poengtere at vi ikke tar imot dyr direkte fra private, vi tar kun imot
henvendelser fra Mattilsynet. 
Står du i en situasjon der du har mistet ditt/dine dyr, ta kontakt med Mattilsynet som har din sak og evt be dem om å kontakte oss eller andre parker. Vi har ikke anledning til å kontakte Mattilsynet på vegne av dyreeiere.

Vi ber innstendig om at ingen leverer dyr "på døra" hos oss. Illegale dyr blir ikke automatisk lovlige selv om de befinner seg i en dyrepark og vi må igjen svare for Mattilsynet. 
I verste fall kan dyrene utsettes for risiko for skade/kulde/overoppheting ved å etterlates uten tilsyn. I tillegg er det en risiko for at Mattilsynet beslutter avlivning.

Les mer om regelverket rundt eksotiske dyr på 

For spørsmål rundt forskriftsendringen som trer i kraft 15 august 2017 og positivlisten, ta kontakt med
  

bottom of page