top of page

Norsk Herpetologisk Forening

 

Nhf sier om seg selv:
"Norsk Herpetologisk Forening (NHF) er en interesseforening for alle som er interessert i reptiler og amfibier. Vi har en rekke arbeidsområder, men i de siste årene har vår fremste oppgave vært å arbeide for en legalisering når det gjelder hold av disse dyrene. Vi mener at en legalisering vil være hensiktsmessig med tanke på dyrevelferd.

...

I Norge er det forbudt å innføre, holde og omsette herptiler. NHF ønsker ikke å oppfordre til illegalt hold av disse dyrene. Vi formidler ikke dyr, og det er ikke tillatt å ta med dyr på våre medlemsmøter. Vi er imidlertid opptatt av at dyrene som faktisk finnes i landet holdes på best mulig måte, og vil derfor gi informasjon om riktig dyrehold."

 

 

Medlemmer i Nhf får Halv pris på inngang i Reptilparken.
Rabatten gjelder eier av medlemskortet og inntil én person som kommer i følge.
Medlemskort MÅ fremvises ved inngang. Rabatten gjelder ikke på spesielle arrangementer og kurs.

MERK. Norsk Herpetologisk Forening er en selvstendig organisasjon som ikke er relatert til
Oslo Reptilpark utover en felles interresse for herptiler. 
Alle henvendelser ang. arbeidet med legalisering rettes til Nhf.

 

 

bottom of page